Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Το μέλος αφού εξασφαλίσει κωδικό πρόσβασης στην  ιστοσελίδα μπορεί να κατεβάσει την ύλη για το δίπλωμα του  Μηχανολόγου Εκτιμητή Μηχανοκινήτων προς μελέτη στον δικό του χρόνο και ρυθμό.

Για κωδικό πρόσβασης η χρέωσης είναι 50.00€, αποταθείτε στον Γραμματέα του Συνδέσμου  τηλ΄ 99 443 202 για να σας αποσταλεί ο κωδικός με ήλε. ταχυδρομείο (email).    

Προς υλοποίηση του εξ αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκινήτων έχουμε ετοιμάσει μέσο της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας Class Marker ερωτήσεις τύπου Κουΐζ για τα μαθήματα στο κάθε τμήμα του προγράμματος, με στόχο την αυτό-διαμορφωτική αξιολόγηση και προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις  του Διπλώματος του Μηχανολόγου Εκτιμητή Μηχανοκινήτων. Το κόστος συμμετοχής στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα Κουίζ είναι €250.00 

Ο κωδικός  για πρόσβαση μέσο της ιστοσελίδας του συνδέσμου στο πρόγραμμα Κουίζ θα σας αποσταλεί  με ήλε. ταχυδρομείο (email) αφού αποταθείτε στον Γραμματέα του Συνδέσμου  μας  Παντελή  Μιχαηλίδη (τηλ.: 99-443202).

Τα τέλη για τις  γραπτές τελικές εξετάσεις που θα γίνονται κάθε χρόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ανέρχονται σε €100.00 

Το ολικό κόστος του προγράμματος κατάρτισης το οποίο συμπεριλαμβάνει την ύλη, το εξ αποστάσεως πρόγραμμα Κουίζ  και τις χρονιές τελικές εξετάσεις ανέρχεται στο ποσό των €400.00 

Παράλληλα για επιπρόσθετη εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση  ο σύνδεσμος σε συνεργασία με εκπαιδευτικό ίδρυμα ετοιμάζει και  κατά πρόσωπο εκπαιδευτικά προγράμματα συν-επιχορηγημένα, βασισμένα για κάθε τμήμα  της ύλης του εκπαιδευτικού  προγράμματος του συνδέσμου για το δίπλωμα του Εκτιμητή, τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα με τις ημερομηνίες έναρξης τους.

 

Το επάγγελμα του εκτιμητή μηχανοκινήτων είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επαγγέλματα και συμπεριλαμβάνει γνώσεις από όλα τα επαγγέλματα που ασχολούνται με το αυτοκινούμενο όχημα.

Ο ρόλος του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκινήτων οχημάτων είναι να γνωματεύει σε διάφορες υποθέσεις που του ζητείται. Καλείται να δώσει την γνώμη του για πολλά και διάφορα θέματα που έχει να κάνει με τον ορθών τρόπο της επιδιόρθωσης και κόστος ζημιάς των οχημάτων που ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα καθώς επίσης μηχανικές και, ή ηλεκτρικές βλάβες, αγοραστικές αξίες οχημάτων, ενέργεια απάτης, κλοπής, αμέλειας και για συνθήκες ή αιτιολόγησης τροχαίου δυστυχήματος.

Για να είναι εις θέση, ο μηχανολόγος εκτιμητής μηχανοκινήτων οχημάτων, να δώσει μια επιστημονικώς τεκμηριωμένη γνώμη για ένα επίδικο θέμα, πρέπει πέρα της θεμελιώδης ακαδημαϊκής μόρφωσης στην μηχανολογία μηχανοκινήτων οχημάτων, να κατέχει γνώσεις και πείρα σε θέματα όπως, συμπεριφοράς και ικανότητας μηχανοκίνητων οχημάτων στο οδικό δίκτυο, νομολογίες που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα ως προς την χρήση και ασφάλιση τους και το νομικό σύστημα στο οποίο το επίδικο θέμα θα παρουσιαστεί.

Όπως όλα τα επιστημονικά επαγγέλματα έχουν μια προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, το ίδιο ισχύει και για το επάγγελμα του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκινήτων, η οποία στην ουσία είναι η διατήρηση των προδιαγραφών οδικής ασφάλειας οχημάτων με την σωστή επιδιόρθωση μετά από τροχαίο ατύχημα και η συνεισφορά στην απονομή δίκαιης αποζημίωσης.

Ο εκτιμητής μηχανοκινήτων, απαιτείται να δώσει την γνώμη του στις υποθέσεις που λαμβάνει οδηγίες, έχοντας κατά νου τα συμφέροντα της ασφάλειας, του συνεργείου και του ασφαλισμένου ή του απαιτητή.

Η γνώμη του εκτιμητή η οποία περιγράφεται στην έκθεση του, είναι αμερόληπτη, αντικειμενική και εξάγεται από την επιστημονική του κατάρτιση και έρευνα με αλήθεια, για δίκαιη αποζημίωση προς διευθέτηση απαιτήσεων ή διαμάχης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκινήτων, ως επίσης η ειδίκευση και πιστοποίηση των πτυχιούχων μηχανολόγων μηχανοκινήτων φοιτητικών μελών, σε μηχανολόγους εκτιμητές οχημάτων και εμπειρογνώμονες τροχαίων δυστυχημάτων. Προϋπόθεση για το μεταπτυχιακό δίπλωμα μηχανολόγου εκτιμητή του Παγκύπριου Συνδέσμου εκτιμητών μηχανοκινήτων είναι οι γραπτές εξετάσεις που θα οργανώνει ο σύνδεσμος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι στόχοι του ευρύτερου προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός γνώσεων, αναβάθμιση δεξιοτήτων και βελτίωσης στάσης του μηχανολόγου εκτιμητή.

Η ύλη στο πρόγραμμα θα βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεοντολογία που χρειάζεται ο εκτιμητής για την άσκηση του επαγγέλματος και σε ποιο επίπεδο επαγγελματισμού θέλει να φτάσει.

Παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα ο φοιτητής πρέπει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του από διάφορες πηγές πληροφόρησης όπως:

Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που εκδίδει το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνίας και τον περί μηχανοκινήτων οχημάτων και τροχαίας νόμο του 1972 – 2019, καθώς επίσης τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986-2000 και τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000.

Βιβλία και Σεμινάρια για την Ασφάλιση Μηχανοκινήτων, το Ασφαλιστικό Δίκαιο και Νομικό Σύστημα της Κύπρου, που προσφέρει το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και άλλα επιμορφωτικά ιδρύματα.

Βιβλία και Σεμινάρια για διερεύνηση και αναπαράσταση τροχαίων δυστυχημάτων που προσφέρουν επιμορφωτικά ιδρύματα ως επίσης και ινστιτούτα τροχαίας / πανεπιστήμια.

Το κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης (common training framework) που προσφέρει το International Federation of Automobile Experts (FIEA).

Το περιεχόμενο του προγράμματος βασίζεται στο επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται από το International Federation of Automobile Experts (FIEA).

Η ύλη στο πρόγραμμα συντάχτηκε με τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τη συνεχούς επιμόρφωσης στην εξέλιξη της τεχνολογίας και κανονισμούς οχημάτων καθώς επίσης και στην εμπειρία πάνω από τριάντα πέντε χρόνων στο επάγγελμα του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκίνητων οχημάτων και πραγματογνώμονα τροχαίων δυστυχημάτων του Α. Αγαθαγγέλου.

 

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος καταγράφεται σε τέσσερα τμήματα τα οποία είναι οι κύριες απαιτούμενες γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τμήμα Α

Εκτίμηση μηχανοκίνητων οχημάτων

 1. Η γενικές αρχές και η άσκησης του επαγγέλματος του μηχανολόγου εκτιμητή Μηχανοκινήτων.
 2. Γενική διαδικασία εξέτασης.
 3. Διευθέτηση υποθέσεων ολικής απώλειας (total loss)
 4. Οι σχέσεις με τα συνεργεία και τα στοιχεία του χαρακτήρα που απαιτείται να έχει ένας μηχανολόγος εκτιμητής.
 5. Η μέθοδος υπολογισμού, κοστολόγηση διόρθωσης κτυπημένων Οχημάτων και το Έντυπο εκτίμησης.

 

Τμήμα Β

Διερεύνηση και Αναπαράσταση τροχαίου δυστυχήματος

 1. Διερεύνηση και συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών στην σκηνή τροχαίου δυστυχήματος.
 2. Σχεδιαγράφηση της σκηνής τροχαίου δυστυχήματος και καταμέτρηση της κλίσης του δρόμου.
 3. Φωτογράφησης της σκηνής δυστυχήματος και των εμπλεκομένων οχημάτων.
 4. Αναπαράσταση τροχαίου δυστυχήματος και τεχνική ανάλυσης.
 5. Η σημασία, οι διαφορές και η ανάλογη συμπεριφορά των ελαστικών του Οχήματος στο οδόστρωμα και ο συντελεστής τριβής.
 6. Ο νόμος της κίνησης του Νεύτωνα και η εφαρμογή των μαθηματικών εξισώσεων της κίνησης του οχήματος υπό επιτάχυνση, επιβράδυνση και ολίσθηση.
 7. Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων αναφορικά με την ταχύτητα σύγκρουσης.
 8. Διατύπωσης έκθεσης αναπαράστασης τροχαίου δυστυχήματος.

 

Τμήμα Γ

Ασφαλιστική κάλυψη μηχανοκίνητων

 1. Η εξέλιξη και σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης των μηχανοκίνητων οχημάτων.
 2. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000.
 3. Ο περί Μηχανοκινήτων οχημάτων και τροχαίας νόμος του 1972 ως 2017.
 4. Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο του 1986.
 5. Οι βασικές αρχές ασφάλισης.
 6. Οι κατηγορίες ασφαλιστηρίων και τις καλύψεις που προσφέρονται για τα μηχανοκίνητα οχήματα.
 7. Η πρακτική εφαρμογή του νόμου αναφορικά με τις απαιτήσεις και τις αποζημιώσεις.
 8. Η αρχή και την λειτουργία του Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ).

 

Τμήμα Δ

Νομικές γνώσεις

 1. Το Κυπριακό Νομικό Συστήματος.
 2. Η Βασικές Αρχές του Δικαίου στην Κύπρο.
 3. Η διαδικασία της ποινικής αγωγής.
 4. Η διαδικασία της πολιτικής αγωγής.
 5. Ο ρόλος του πραγματογνώμονα.
 6. Η γενικές αρχές της αμέλειας.
 7. Ο περί Συμβάσεων Νόμος.
 8. Ο νόμος προστασίας καταναλωτών.
 9. Η αντικειμενικότητα και διαδικασία της διαιτησίας (Arbitration).