Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Για κωδικό πρόσβασης η χρέωσης είναι 50.00€, αποταθείτε στον Γραμματέα του Συνδέσμου τηλ.: +357 99443202 (Pandelis Michaelides) για να σας αποσταλεί ο κωδικός με ηλε. ταχυδρομείο.