Στιγμή από την ανακήρυξη του κυρίου Μίτλεττον ως διακεκριμένου μέλους.

 

Ο άνθρωπος ο οποίος αμέσως μετά την αποπεράτωση των σπουδών του προσλήφθηκε στην εταιρεία Π Μ ΤΣΕΡΙΩΤΗΣ την σε όλους μας μετέπειτα γνωστή UNICARS. Έχει συνεργαστεί με όλους τους εκτιμητές  ανεξαιρέτως ανεξάρτητους ή και εσωτερικούς και πιστεύω πως όλοι μας έχουμε διδαχθεί από αυτόν πάρα πολλά πράγματα. Πάντοτε έτοιμος να μας εξυπηρετήσει ή και να μας λύσει τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονταν μεγάλα ή και μικρά χωρίς να αδικήσει ποτέ είτε τους πελάτες ή τις ασφαλιστικές εταιρείες με την ακριβοδίκαιη προσέγγιση του στα θέματα των ζημιών των οχημάτων. Πρόκειται για τον κον Μιχαλάκη Μίτλεττον και η απονομή έγινε από τον γραμματέα του συνδέσμου κον Παντελή Μιχαηλίδη.

Είναι το ελάχιστον δείγμα αναγνώρισης, εκτίμησης και σεβασμού που τρέφει ο σύνδεσμος των εκτιμητών προς το πρόσωπο του.

© 2012-2014 | Powered & Designed by Oncyprus