Στην εφημερίδα σας της Τρίτης διάβασα ότι την Κυριακή 9η Αυγούστου 2009, μια μοτοσυκλέτα παρέκλινε της πορείας της, με αποτέλεσμα να ανεβεί στο πεζοδρόμιο και να χτυπήσει  σε πάσσαλο της ΑΗΚ. Στην ίδια είδηση αναφέρεται και σε ακόμη ένα δυστύχημα όπου ένα διπλοκάμπινο παρέκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε ανάχωμα του δρόμου με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

 

Η επικεφαλίδα της είδησης αναφέρει,  "Ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα για δυστυχήματα".   Άλλες επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς είναι, "Δυστυχώς πάλι ευθύνεται η υπερβολική ταχύτητα" ή "Πάλι φταίει ο Μωλόχ της ασφάλτου".  Έχει καιρό να γίνει αναφορά σε αυτόν τον τελευταίο.  Φαίνεται θα έχει συλληφθεί.

Πιστεύουμε ότι στην πρώτη επικεφαλίδα θα έπρεπε να διευκρινιστεί ποιος άνθρωπος φταίει για τα δυστυχήματα.  Εκείνος που χτύπησε  στον πάσσαλο και το ανάχωμα  ή εκείνος που τα έβαλε δίπλα στον δρόμο;

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει εκδώσει ένα Πρότυπο για τον Γεωμετρικό Σχεδιασμό όλων των δρόμων της Κύπρου.  Στο Κεφάλαιο 9 στην  παράγραφο 9.8.7.1 αναφέρει, "Η παρουσία εμποδίων, πινακίδων και δένδρων  δίπλα από τον δρόμο είναι ένας πιθανός κίνδυνος σύγκρουσης.  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα δεν έρχονται σε επαφή με άκαμπτα εμπόδια.  Για να αποφευχθεί από του να συμβεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη δίπλα από τον δρόμο που να μην υπάρχουν εμπόδια ή όπου υπάρχουν να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα γύρω από αυτά".

Τόσο ο πάσσαλος όσο και το ανάχωμα στα δυστυχήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, φαίνεται ότι δεν είχαν την προστασία που έπρεπε να είχαν σύμφωνα με το Πρότυπο.   Αν την  είχαν, οι τραυματισμοί των δύο ανθρώπων θα ήταν πολύ πιθανόν πιο ελαφριοί.

Μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα μείωσης των  σοβαρών μέχρι θανατηφόρων δυστυχημάτων όταν διορθωθούν τα επικίνδυνα σημεία στους δρόμους.  Οι εκστρατείες που εξαγγέλλονται κατά καιρούς για την μείωση των Τροχαίων Δυστυχημάτων, επικεντρώνονται κυρίως  στην ψήφιση αυστηρότερων ποινών και στην διαφώτιση των οδηγών.  Η επιβολή της νομοθεσίας προϋποθέτει αυξημένο αριθμό Αστυνομικών και την διαταραχή των καλών σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού.  Η διαφώτιση των οδηγών έχει σκοπό να αλλάξει τις στάσεις των και την συμπεριφορά των.  Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα και σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί  σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθώ σε επικίνδυνα σημεία σε δρόμους όπου προκλήθηκαν ή μπορούν να προκληθούν σοβαρά ή θανατηφόρα δυστυχήματα.  Το περίεργο είναι ότι καμία Αρχή δεν ενδιαφέρθηκε να προστατεύσει αυτά τα σημεία έτσι που να μη επαναληφθεί το κακό.  Ποια είναι η ευθύνη εκείνου ή εκείνων που σχεδίασαν τον δρόμο ή και εκείνων που τον παρέλαβαν εκ μέρους της Δημοκρατίας;  Ποια επίσης η ευθύνη εκείνων που δεν φρόντισαν μετά από ένα θανατηφόρο δυστύχημα να κάμουν τις αναγκαίες διορθώσεις για να μη επαναληφθεί;

Α. Π. Λογγίνος


© 2012-2014 | Powered & Designed by Oncyprus