Πρόσφατα ο σύνδεσμος μας είχε συνάντηση με την έφορο ασφαλιστικών εταιρειών κα Βικτώρια Νάταρ.

Έχουν συζητηθεί σε πολύ φιλικό κλίμα τα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τον σύνδεσμο μας καθώς επίσης και θέματα που άπτονται της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Η έντιμη έφορος ήταν πολύ θετική ως προς το θέμα της νομικής ρύθμισης του επαγγέλματος μας και το θεωρεί απαραίτητο στοιχείο σύμφωνα και με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έφορος αναγνωρίζει την ανάγκη αυτή και θα σταθεί παρά το πλευρό μας όπου ήθελε προκύψει ανάγκη στήριξης.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν τα μέλη του συμβουλίου μας, ο εκτελεστικός γραμματέας μας του ΚΕΒΕ, μέλος του γραφείου της εφόρου υπεύθυνος ασφαλιστικών εργασιών, καθώς επίσης και η έφορος κα Βικτώρια Νάταρ.

© 2012-2014 | Powered & Designed by Oncyprus