Πρόσφατα ο σύνδεσμος μας είχε συνάντηση με τον σύνδεσμο ασφαλιστικών εταιρειών

στην παρουσία των κ.κ Στέφη Δράκου και Κωνσταντίνο Δεκατρείς. Έχουν συζητηθεί σε πολύ φιλικό κλίμα τα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τον σύνδεσμο μας καθώς επίσης και θέματα που άπτονται της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων καθώς επίσης και πολύτιμες συμβουλές και εισηγήσεις που πήραμε αναφορικά με θέματα τα οποία θα πρέπει ο σύνδεσμος μας να ασχοληθεί ούτως ώστε να μας προσδώσουν κύρος και βαρύτητα.

Μεταξύ άλλων τέθηκε το θέμα διορισμού και διενέργειας εκτιμήσεων από προσοντούχους εκτιμητές εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών, πράγμα το οποίο βρίσκει σύμφωνο τον σύνδεσμο ασφαλιστικών εταιρειών.

Μέσα από την συνάντηση αυτή προέκυψε η ανάγκη συχνότερης επαφής με τον σύνδεσμο ασφαλιστικών εταιρειών και απεφασίσθη όπως γίνεται.

Το θέμα της νομικής ρύθμισης του επαγγέλματος μας βρίσκει σύμφωνο και τον σύνδεσμο ασφαλιστικών εταιρειών και το θεωρούν απαραίτητο στοιχείο σύμφωνα και με τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τίθενται σε ισχύ από το 2015.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν τα μέλη του συμβουλίου μας και ο εκτελεστικός γραμματέας μας του ΚΕΒΕ,

© 2012-2014 | Powered & Designed by Oncyprus