Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τα μέλη μας γίνονται αποδεκτά ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα και την εμπειρία στην βιομηχανία των μηχανοκινήτων. Δια να καταστεί κάποιος μέλος του Συνδέσμου δέον όπως κυρίως ασκεί το επάγγελμα του ανεξάρτητου ή εσωτερικού εκτιμητή Μηχανοκινήτων. Οιονδήποτε άλλον επάγγελμα με το οποίο ασχολείται δέον όπως μη δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων.

Οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανάλογα με την βαθμίδα μέλους, ενεργούν εκ μέρους ασφαλιστικών εταιρειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δικηγορικών γραφείων ή ιδιωτών.

Οι εσωτερικοί εκτιμητές, άσχετα με την βαθμίδα μέλους, ενεργούν μόνο εκ μέρους του εργοδότη τους.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών και πέντε βαθμίδες (δύο εις την πρώτη κατηγορία και τρεις εις την δεύτερη κατηγορία).

 

DOWNLOAD APPLICATION FORM

 

 

 

1. Κατηγορία Μέλους

 1. Φοιτητικά μέλη (Student Members)
  Δικαιούνται να εγγραφούν άτομα που κατέχουν δίπλωμα ή Πτυχίο μηχανολογίας μηχανοκίνητων οχημάτων αναγνωρισμένου πανεπιστημίου τριετούς πλήρης φοίτησης. Σε αυτή την βαθμίδα δικαιούνται να παραμείνουν για περίοδο πέντε χρόνων κατά την διάρκεια της οποίας πρέπει να περάσουν τις γραπτές εξετάσεις για το πιστοποιητικό εκτιμητή μηχανοκινήτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτιμητών Μηχανοκινήτων (Π.Σ.Ε.Μ).

 2. Απόφοιτα Μέλη (Graduate Members)
  Εγγράφονται τα Φοιτητικά Μέλη που κατέχουν πιστοποιητικό εκτιμητή μηχανοκινήτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτιμητών Μηχανοκινήτων (Π.Σ.Ε.Μ). Σε αυτή την βαθμίδα παραμένουν τουλάχιστον δύο χρόνια για πρακτική εξάσκηση στον τομέα της εκτίμησης οχημάτων.

 

2. Κατηγορία Εγκεκριμένου Μέλους

 1. Ενεργά μέλη (Associate Members)
  Εγγράφονται άτομα που κατέχουν δίπλωμα ή Πτυχίο μηχανολογίας μηχανοκίνητων οχημάτων αναγνωρισμένου πανεπιστημίου τριετούς πλήρης φοίτησης, ως επίσης και πιστοποιητικό εκτιμητή μηχανοκινήτων του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτιμητών Μηχανοκινήτων (Π.Σ.Ε.Μ) ή οποιοδήποτε άλλου ιδρύματος που είναι μέλος του International Federation of Automobile Experts (FIEA) και δύο τουλάχιστον χρόνια πρακτική εξάσκηση στον τομέα της εκτίμησης οχημάτων και είναι ηλικίας άνω των 25 ετών.

 2. Πλήρεις Μέλη (Full Members)
  Κατατάσσονται τα εγκεκριμένα μέλη που διετέλεσαν για πέντε τουλάχιστον χρόνια στην βαθμίδα του ενεργού μέλους (Associate Members).

 3. Διακεκριμένα Μέλη (FELLOW)
  Οιονδήποτε άτομο που είναι ήδη μέλος και έχει εξαιρετική επιτυχία στο επάγγελμα του και/ή έχει προσφέρει ειδικές υπηρεσίες στον Σύνδεσμο μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την βαθμίδα μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής και ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.