Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Ο Παγκύπριος σύνδεσμος εκτιμητών μηχανοκινήτων (ΠΣΕΜ) είναι επαγγελματική οργάνωση η οποία έχει ως μέλη άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του εκτιμητή μηχανοκινήτων είτε ως ανεξάρτητοι εκτιμητές είτε ως εσωτερικοί εργοδοτούμενοι σε εταιρείες. Έχει ιδρυθεί το 2003 και από το 2016 είναι μέλος του International Federation of Automotive Experts (FIEA).

Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται σήμερα από το πιο κάτω διοικητικό συμβούλιο:

 • Πρόεδρος:
  Γιώργος Ιλαρίωνος

 • Αντιπρόεδρος:
  Κωνσταντίνος Τελεβάντος

 • Γραμματέας:
  Παντελής Μιχαηλίδης

 • Ταμίας:
  Δημήτρης Χαραλάμπους

 • Μέλος:
  Μιχάλης Ιλαρίωνος

 

Ο σκοπός του συνδέσμου μεταξύ άλλων είναι η μελέτη και εφαρμογή ανάλογων μέτρων με στόχο να πετύχουμε τους πιο κάτω στόχους.

 1. Την ενοποίηση των μηχανολόγων εκτιμητών μηχανοκινήτων και την διασφάλιση συμμόρφωσης των καθηκόντων που απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλματος.
 2. Τον καθορισμό των προσόντων αναφορικά με το επίπεδο κατάρτισης που απαιτείται από τα μέλη σε σχέση με τους πιο κάτω τομείς.

  • Οδική Ασφάλεια
  • Έρευνα σε αιτία και συνθήκες ως επίσης την διερεύνηση και αναπαράσταση τροχαίων δυστυχημάτων.
  • Προσδιορισμός της προέλευσης και συνέπειας της μηχανικής βλάβης ή τροχαίου δυστυχήματος που προέκυψε σε όχημα.
  • Εκτίμηση ζημιάς και μέθοδος επιδιόρθωσης οχήματος.

 3. Την εκπαίδευση και ειδίκευση για την πιστοποίηση πτυχιούχων μηχανολόγων μηχανοκινήτων σε μηχανολόγους εκτιμητές.
 4. Την νομική ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανολόγου εκτιμητή.
 5. Την προσφορά διαιτησίας για συμβιβασμό σε αμφισβητούμενα θέματα.
 6. Την ενημέρωση στα μέλη αναφορικά με την νομική, επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη που αφορά το όχημα.
 7. Την δημιουργία σχέσεων και καναλιών επικοινωνίας με οργανισμούς που συνδέονται με θέματα που αφορούν την εμπειρογνωμοσύνη των μελών του ΠΣΕΜ. Ιδιαίτερα όπως:
  • Κυβερνητικά τμήματα
  • Οικονομικά και πολιτικά ιδρύματα
  • Εκπαιδευτικά ινστιτούτα
  • Δικαστήρια
  • Δικηγορικά γραφεία
  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Κατασκευαστές
  • Συνεργεία
  • Συνδέσμους καταναλωτών και επαγγελματιών.